KADRA ZARZĄDZAJĄCA KAPE

Sebastian BODZENTA

Prezes Zarządu

Mariola ZMUDZIŃSKA

Wiceprezes Zarządu

Karolina LOTH-BABUT

Dyrektor Zarządzająca

Dariusz KOC

Dyrektor Zarządzający

Arkadiusz WĘGLARZ

Doradca Zarządu ds. Gospodarki Niskoemisyjnej

Krzysztof SKOWROŃSKI

Doradca Zarządu
Dyrektor Projektu ELENA

Roman BABUT

Doradca Zarządu ds. współpracy międzynarodowej

Adrian WASĄG

Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego

Michał PIERZCHALSKI

Dyrektor Pracowni Budownictwa Energooszczędnego

Antonina KANISZEWSKA

Zastępca Dyrektora
Departament Gospodarki Niskoemisyjnej

Zbigniew KIDAWA

Dyrektor
Departament Sprzedaży i Marketingu

Joanna OGRODNICZUK

Zastępca Dyrektora
Departament Projektów i Ekspertyz

Marta PIĄTKOWSKA

Kierownik Działu Transformacji Energetycznej

Anna SAPIEHA

Kierownik Biura ds. Białych Certyfikatów

Łukasz ZYWAR

Kierownik Działu Przemysłu
Kierownik Biura w Krakowie

Marta BĄK

Kierownik Działu Pozyskiwania Dofinansowania